از نوازش روحی و روانی همسر چه می دانید؟

 

وقتی زن و مرد در زندگی مشترک خود فضای روانی امن و راحتی را در اطراف خود حس می کنند،می توانند بدون ترس و واهمه از تبعات سخنان خود به راحتی با همسر خود گفتگو کنند و حس کنند که همسرشان تنها فردی است که می تواند به خوبی درکشان کند و تکیه گاه امنی برایشان باشد توانسته اند به نوعی روح و روان همدیگر را نوازش کنند.

 

زمان تقریبی مطالعه : 1 دقیقه

 

نوازش، همسر

 

زوج ها بیشتر اوقات نوازش های روحی و روانی را به نوازش های جسمی ترجیح می دهند چون با این نوازش ها حس می کنند فهمیده شده اند و احساس نزدیک بودن و صمیمیت بیشتری می کنند که همین مسأله می تواند باعث افزایش رضایت از زندگی مشترک در زوج ها شود.
 

نوازش روحی زوجین چیست و چگونه باید آن را به وجود آورد؟

برای داشتن یک نوازش روحی و روانی خوب و مؤثر در زندگی مشترک،زن و مرد باید بتوانند:
به راحتی و بدون نگرانی از دلهره ها،ترس ها و نگرانی هایش با همسر خود صحبت کند و همسر هم به خوبی به حرفهایش گوش کند.
به راحتی درباره ی استرس ها،تنش ها و فشارهای روانی روزمره خود با همسرش صحبت کند.
از دردها و آسیب های گذشته،کودکی و نوجوانی اش به راحتی و بدون ترس از قضاوت شدن با همسرش حرف بزند و همسر نیز با او همدلی کند.
بتواند به سهولت خواسته ها،نیازها و درخواست هایش را با همسرش مطرح کند و همسر نیز برخورد مناسب نشان داده و در حد توانش آنها رابرآورده کند.
بتواند بدون ترس و نگرانی دلخوری ها و انتقادهای بجا و سازنده خود را از همسرش با او مطرح کند و همسر نیز خود را به جای او قرار دهد و از دریچه او به ماجرا نگاه کند و برخوردی منطقی داشته باشد.

سبد خرید