صمیمت حافظ حریم خصوصی همسران

گفتگو کنید تا شک به یکدیگر نداشته باشید

 

ازدواج یعنی شریک شدن در همه چیز و اصلا حریم خصوصی معنا و مفهومی ندارد و اگر حریم خصوصی وجود دارد به این معناست که زن و مرد به یکدیگر اعتماد ندارند و موضوعی برای پنهان کاری وجود دارد؛ این یک باور درست است یا غلط؟

زمان تقریبی مطالعه : 5 دقیقه

 

صمیمت؛ حافظ حریم خصوصی همسران


"چرا باید اجازه بدهم که موبایلم و پیامک هایم را چک کنی؟ مگر نمی‌دانی اینها مسائل خصوصی من است. شاید اعتماد نداری و میخواهی مداوم مرا چک کنی؟ اگر بخواهم چیزی را پنهان کنم مسلما طوری رفتار می‌کنم که متوجه نشی.."

"آهان! پس موضوعی داری که پنهان کنی؟ چرا متوجه نمی‌شوی من حق دارم که تمام برنامه‌ها، پیامکها و تلفن تو رو چک کنم اصلا موضوع اعتماد نیست این حق من است که از همه کارهای تو اطلاع داشته باشم...."

 

پلی به باریکی مو

حریم خصوصی و محدوده‌های آن موضوعی حساس و پیچیده در روابط زن و شوهر محسوب می‌شود. از یک سوی آزادی فردی و از سوی دیگر صمیمت، عشق، اعتماد، تعهد و وفاداری مطرح است؛ اینکه افراد بتوانند بین این مسائل خط تعادلی برقرار کنند و در حین حال به حقوق و حریم یکدیگر احترام گذارند و همچنین با شفاف‌سازی در جهت جلوگیری و رفع سوءتفاهم ها پیش بروند نیازمند درایت و مدیریت درست احساسات، باورها و رفتارهای آنان دارد. اگر قوانین چنین موضوعاتی برای هر دو نفر واضح و روشن باشد می‌توانند به یک اتفاق نظر برسند. 

یکی از عناصر ازدواج خوب، صمیمت است هر چقدر صمیمت زن و شوهر بیشتر باشد، عشق و محبت بین آنها بیشتر می‌شود. صداقت از جمله مسائلی است که در ارتباط خوب دیده می‌شود و زن و شوهر احساسات و افکار خود را براحتی با یگدیگر در میان می‌گذارند. هر چه میزان رازها بین زوجین کمتر باشد، صمیمت آنها نیز افزایش خواهد یافت. بنابراین شفاف بودن و محبت موجب اعتمادسازی بین زن و مرد می‌شود و نیاز به چک کردن یکدیگر ندارند زیرا از احوال یکدیگر باخبر هستند و از طرف دیگر اگر مسائلی موجب رنجش آنها شود اجازه ورود به حریم خصوصی را به یکدیگر می‌دهند. در چنین حالتی زن و شوهر ضرورتی برای کنجکاوی درکار یکدیگر پیدا نمی‌کنند. بنابراین حریم خصوصی و آزادی نیازمند این است که مخالف تعهد و وفاداری زن و مرد نباشد و به حریم، حق و حقوق دیگری تجاوز نکنند تا زمینه‌ساز اعتماد شود.

زمانی که زن و شوهر به این مرحله برسند دیگر لازم نمی دانند و به خود هم اجازه نمی‌دهند که به حریم خصوصی همسرش وارد شود. از طرفی اگر همسر فرد براساس کنجکاوی به حریم خصوصی او وارد شد عصبانی و بهم ریخته نمی شود و آن را تجاوز به حریم خصوصی خود فرض نمی‌کند و این حق را برای همسرش قائل می‌شود که اگر کنجکاوی در ذهن او وجود دارد آنرا برطرف کند. بعنوان مثال حتی می‌توانید اجازه بدهید تا همسرتان رمز ایمیل یا تلگرام تان را بداند و گاهی به جای شما به تلفن تان پاسخ دهد و یا اگر پیامی آمد آنرا نگاه کند و شما را در جریان قرار دهد. بنابراین در حریم خصوصی اعتماد سازی پیش شرط جلوگیری از مشکلات و برطرف کردن آنهاست. 

 

باورهای غلط

گاهی باورهای غلط مانع برخورد درست در مسئله حریم خصوصی می شود و افراط و تفریط های بسیاری در این میان دیده می‌شود. برخی بر این باورند که اصلا حریم خصوصی در روابط زن و مرد معنایی ندارد و عده ای چنان رفتار می‌کنند و مرزی را برای خود درست کرده‌اند که انکگار ازدواج نکرده اند. افرادی هم هستند که فکر می‌کنند ازدواج یعنی شریک شدن در همه چیز  و اصلا حریم خصوصی معنا و مفهومی ندارد و اگر حریم خصوصی وجود دارد به این معناست که زن و مرد به یکدیگر اعتماد ندارند و موضوعی برای پنهان کاری وجود دارد.

برخی دیگر نیز فکر می‌کنند من که همسر و دوست او هستم پس برای چه باید حریم خصوصی وجود داشته باشد. در باور برخی افراد این است که من حریم خصوصی خود را دارم اگر همسرم دوست ندارد و نمی‌خواهد حریم مرا بپذیرد مشکل خود اوست و حریم خصوصی من با پیش از ازدواج و قبل از آن تفاوتی با هم ندارد و از زمانی که ازدواج کردم و در طول زندگی حریم خصوصی فرقی ندارد و همیشه باید آنرا رعایت کنم. بنابراین داشتن چنین باورهای غلط و غیرانعطاف خود می‌تواند زمینه ساز مشکلاتی عدیده‌ای بین زن و شوهر شود.

 

بهبود سازی حریم خصوصی

-  همواره سعی کنند در جهت بهبود روابط خود با همسرتان پیش روید و صمیمت، عشق، وفاداری از جایگاه ارزشمندی در روابط تان برخوردار باشد. تمرکز در بهبود، نگهداری روابط دلپذیر و خوشایند بین زن و شوهر کلید حل بسیاری از مشکلات است.

-در مورد فعالیتها و کارهای که در طی روز انجام می‌دهید با یکدیگر گفتگو کنید و همدیگر را از جریان امور زندگی شخصی خود مطلع سازید. در زمینه‌ی که دچار شک و تردیدی شدید دوستانه از همسرتان سوال کنید و پیش داروی و سوءظن را از خود دور کنید؛ زیرا داشتن بدگمانی می تواند مقدمه اختلاف و تنش باشد. البته بهتر است با آرامش و اعتماد کردن به او زمینه بسیاری از شک و نگرانی ها را از خود دور کنید. زن و مرد هم تا جایی که لازم است به برطرف شدن نگرانی همسرش کمک کند بنابراین چنین روابطی می‌تواند زمینه سازی محبت و اعتماد بیشتری بین آنها شود.

- درباره احساسات و نگرانی خود در مورد موضوعات مختلف با هم صحبت کنید. در فعالیتهای مختلف به یکدیگر کمک کنید. دوست، یاور و پشتیبان هم باشید. 

- باورهای غلط خود را در زمینه حریم خصوصی پیدا کنید و سعی کنید آنها را برطرف کنید. 

سبد خرید