خیلی قاطع «نه» بگویید

آموزش نه گفتن به فرزندتان

 

آموزش نه گفتن میتواند فرزندان تان را در مقابل بسیاری ازآسیب های بعدی ایمن سازد. به فرزندتان از دوران کودکی نه گفتن را آموزش دهید.

زمان تقریبی مطالعه : 3 دقیقه

 

کودک، نه گفتن، فرزندان،عذاب وجدان، خواندن و نوشتن، بچه ها، خانواده ایرانی، کودک


«نه»گفتن برای خیلی از والدین کار سختی است و گویاکودکان نیز از این موضوع آگاهی دارند. آنها گاهی کاری می کنند که شما از گفتن جواب «نه» دچار عذاب وجدان شوید. پسر شما در حال تماشای تلویزیون است و مدت زمانی که شما برای تماشای تلویزیون به او اختصاص داده اید به سر آمده است. اما او با زیرکی تمام به شما میگوید: «مادر! قول میدهم تا 10 دقیقه دیگر تلویزیون را خاموش کنم.» اما این 10 دقیقه به 10 دقیقه بعدی و 10 دقیقه بعدتر ختم میشود و او در نهایت 1ساعت بیش از قوانین تعیین شده، تلویزیون تماشا کرده است.
شما از اینکه به دست خودتان قوانین خانه را زیر پا گذاشته اید دچار سردرگمی میشوید، اما برای اینکه دوباره به قوانین وفادار بمانید دیر نیست. با این کار به فرزندتان یاد خواهید داد که در زمان بزرگسالی چگونه با جواب «نه»دیگران رویارو شود.

چرا وضع قوانین همیشه سخت است؟
والدین دنبال شادی فرزندشان هستند و اکثرا همزمان با شادی بچه ها از شادی شان خوشحال میشوند. برعکس این موضوع نیز صدق میکند. وقتی فرزندتان را ناراحت ببینید شما نیز همین حس را پیدا خواهید کرد، اما با وجود نه گفتن شما به هدف تربیتی بزرگی دست پیدا خواهید کرد.
بنابراین به تصویر بزرگ تری فکر کنید که در ورای «نه»گفتن وجود دارد. بعضی از بچه ها با شنیدن جواب «نه» جیغ میکشند، گریه میکنند یا اسباب بازی شان را به گوشه ای پرت میکنند.
عده ای دیگر درخواست خود را آنقدر تکرار میکنند تا والدین را خسته کنند. در این شرایط به جای اینکه به هدف کوچک تر یعنی آرام کردن فرزندتان فکر کنید به این موضوع بیاندیشید که با جواب «نه» خود چه کمکی در بزرگسالی فرزندتان خواهید کرد. با خود بگویید در این شرایط فرزند شما با جواب «نه» چه چیزی را یاد خواهدگرفت. اگر با جواب «نه»فرزندتان همچنان مصر بود ودست به واکنش های تندی زد به او بگویید هیچ کدام ازاین واکنش ها باعث به دست آوردن جواب مثبت شما نخواهدشد. اگر فرزندتان توانایی خواندن و نوشتن دارد قوانین را در جایی بنویسید تا مقابل چشمان او باشد.ثابت بمانید یادتان باشد نباید هیچ استثنایی در مورد قوانین شما وجودداشته باشد. اگر شما 99 بار به فرزندتان «نه» گفتید و تنهایک بار به او شانس زیرپا گذاشتن مقررات را داده باشید همان یک بار باعث برهم خوردن قوانین وضع شده خانه خواهدشد،بنابراین بهتر است همواره در واکنشهایتان ثبات داشته باشید. در این شرایط از افکار منفی مانند «من چه مادر یا پدر بدی هستم»یا «فرزندم را با این کار ناامید کرده ام» و...دوری کنید چون باعث میشود در مقابل خواسته نابجای فرزندتان کوتاه بیایید.

قوانین زیاد نگذارید
اگر مدام قوانین را در خانه تغییر دهید و چیزی به آن اضافه کنید خودتان نیز به تدریج فراموش میکنید چه باید ونبایدهایی را در مورد فرزندتان وضع کرده اید و درنتیجه امر و نهی تان اعتبار چندانی برای فرزندتان نخواهدداشت.
اگر فرزندتان در سنی است که توانایی خواندن و نوشتن دارد قوانین را در جایی بنویسید تا مقابل چشمان او باشد.از قدم های کوچک شروع کنید و با وضع محدودیت های کوچک فرزندتان را نسبت به اطاعت از قوانین ملزم کنید.
با فرزندتان در مورد قوانین موجود صحبت کنید و به اوبیاموزید در مقابل تایید نشدن در خواستش چگونه باید احساسات و واکنش خود را کنترل کند.

سبد خرید