رازهای بد نباید راز بمانند

هشیار کردن کودکان در برابر آزار جنسی

 

نکته‌ای که می‌توان با آموزش به کودک،‌ از آزارجنسی پیشگیری کرد. شما نیاز ندارید برای هشیار کردن کودکتان در برابر آزار جنسی با او وارد گفت وگوهای دشوار شوید. این چند نکته اساسی را در بازی‌ها و گفت وگوهای روزانه به کودکتان (۵تا۱۱ ساله) یادآوری کنید تا او هشیار شود.

 

زمان تقریبی مطالعه : 1 دقیقه

 

کودک آزاری، آزار جنسی، نه گفتن، کودک، احساسات، خانواده ایرانی، تربیت کودک


هر چیزی که با لباس زیر (زیرپوش، شورت، زیرشلواری) پوشانده شود عضو خصوصی است.
هیچکس حق ندارد به آن دست بزند، بخواهد آن را ببیند و درباره اش حرف بزند.
بدن کودک فقط متعلق به خودش و اختیار بدنش فقط دست خودش است، نه هیچ‌کس دیگر.
پدر و مادر هنگام حمام، و پزشک و پرستار هنگام معاینه با اجازه او فقط می توانند به آن دست بزنند.

 

نه گفتن حق کودک است

کودک حق نه گفتن دارد و باید به او یاد داد که این حق اوست و نباید از نه گفتن احساس خجالت یا ناراحتی کند. وقتی کودک نه گفتن را یاد بگیرد و آن را حق خود بداند، یاد می‌گیرد که اختیار بدن و احساساتش دست خودش است.
بزرگترین ابزار کودک‌آزار مخفی‌کاری است؛ کودک باید یاد بگیرد درباره رازهایی که او را ناراحت می‌کنند حرف بزند. به او یاد دهید بین راز خوب (پنهان کردن هدیه) و راز بد تفاوت وجود دارد و رازی که ناراحتش می‌کند نباید راز بماند.

 

کمک بخواه؛ همیشه کسی هست که کمک کند

اگر کودک احساس غم، نگرانی یا ترس می‌کند می‌تواند با بزرگسالی که به او اعتماد دارد این را در میان بگذارد. به کودک اطمینان خاطر بدهید که این احساسات منفی تقصیر او نیستند و بیان آنها هم برایشان دردسرساز نخواهد بود.

سبد خرید