با کودک بی ادب فقط اینطور باید رفتار کرد

 

در اکثر میهمانی ها کودکان برای جلب توجه دیگران رفتار بی ادبانه و گستاخانه ای از خود بروز می دهند که برای تربیت و برخورد با این کودکان باید با احترام و ادب با آن ها رفتار کرد.

 

کودکان، توهین، جلب توجه، احساسات،بی ادبی، عصبانیت، خانواده ایرانی، تربیت کودک

 

برخی از کودکان به علت جلب توجه دیگران ، رفتارهای زشت و به دور از ادبی را از خود بروز می دهند . بیشتر این کودکان با انجام این رفتارها سعی دارند نظر دیگران را به خود جلب کنند حتی اگر این جلب توجه همراه با واکنش بد آنها باشد . بسیاری از ما با این نوع کودکان در میهمانی ها برخورد داشته ایم ، کودکانی که رفتار بی ادبانه و گستاخانه ای از خود بروز می دهند اما والدینشان این رفتار آنها را به روی خود نمی آورد . 

در چنین شرایطی برخورد مناسب شما چگونه باید باشد؟ در این بخش از سبک زندگی  به شما طرز صحیح رفتار با کودک بی ادب و گستاخ دیگران را آموزش می دهیم.

 

چگونگی رفتار با کودک بی ادب دیگران
 

احساساتتان را کنترل کنید
در این شرایط احساساتتان را کنترل کنید و با پرخاش و عصبانیت عکس العمل نشان ندهید چراکه شما می توانید در کمال ادب و احترام بهترین واکنش ها را نشان دهید .

یک قدم به عقب بردارید
اگر در جمعی بچه دیگری به کودک شما بی احترامی کرد و با او رفتار بی ادبانه ای داشت ، خونسرد باشید و در کار آنها دخالت نکنید ، بگذارید خودشان مسئولیت اتفاقات را به عهده بگیرند و خود مشکلشان را حل کنند . اگر پا پیش بگذارید، آنها می پندارند به فرد دیگری نیاز دارند تا مشکل شان را حل کند.

پس صبرکنید و ببینید که فرزندتان چه واکنشی از خود بروز می دهد و آیا به جای زدن یا داد کشیدن در مقابل توهین بچه دیگر رفتار مناسب از خود نشان می دهد ؟ اگر این چنین است او را تحسین کنید.

اگر بچه ای رفتار بی ادبانه ای با شما یا فرزندتان داشت نسبت به شدت این رفتار عکس العمل نشان دهید مثلا اگر توهین یا بی ادبی خفیف بود، یک تذکر یا اصلاح ساده کفایت خواهد کرد. بهتر است شما این حرف را در خلوت و به دور از دیگران به او بگویید و سعی کنید این کودک را در مقابل سایر کودکان و بچه خودتان تحقیر نکنید. بهتر است او را به خلوتی ببرید و درباره ناراحت شدن خودتان در ارتباط با موضوعی که مطرح کرده صحبت کنید.

در برخی مواقع نیز کودک متوجه این مسئله نخواهد شد که آنچه گفته موجب آزار بقیه شده است شاید او در خانه این رفتار را دارد و والدین او بدان بی توجهند و او نمی داند این رفتارش نوعی بی ادبی تلقی می شود.

توصیه می شود در چنین شرایطی به دور از هر نوع توضیحی که آمیخته با قضاوت است رفتار کنید و این مسئله را به شکل درخواستی مطرح کنید که دوباره آن را تکرار نکند مثلا بگویید:«وقتی به من می گویی که تاس کبابم چندش آور است، واقعا ناراحت می شوم.» و یا اصلا مجبور نیستی چیزی را که دوست نداری بخوری، اما لطفا نسبت به غذایی که جلویت می گذارم شکایت نکن.»

 

وقتی اوضاع از کنترل خارج شد، وارد عمل شوید

اگر کودکی در یک میهمانی به کودک شما توهین نمود و والدین این کودک در همان جا حضور داشتند ، اجازه دهید آنها پادر میانی کنند و شما واکنش نشان ندهید و هیچ گاه به آنها نگویید که که بچه شان نبایست این یا آن کار را می کرد. اگر والدین کودک متوجه رفتار بی ادبانه او نشدند شما کاملا بی طرفانه وضعیت را برایشان توضیح دهید و بگویید که چه اتفاقی افتاده است مثلا بگویید ::«پسر شما به پسر من گفت خنگِ ِ احمق. گفتم در جریان باشید.»

در اکثر موارد والدین با کودک درباره آنچه که گفته صحبت می کنند و مسئله بدون دخالت شما حل می شود اما برخی از والدین رفتاری به جز این از خود بروز می کنند و وقتی شما جریان را به آنها می گویید بلافاصله حالت تدافعی پیدا می کنند. اگر والدین کودک چنین واکنشی از خود بروز دادند به سادگی رفتار بی طرفانه ای نشان دهید و بگویید:«فکر کردم دوست دارید داستان را بدانید.» بهتر است در این شرایط فرزندتان را از آنجا دور کنید.

 

جلوگیری از رفتار نامناسب کودکان

اگر دیدید شرایط از کنترل تان خارج شده است، کسی باید پا در میانی کند، خصوصا اگر بچه هایی که با هم درگیرند، سن شان زیر 4 سال باشد. اگر والدین بچه ای که توهین کرده همان اطراف است، بگذارید او پادرمیانی کند. به هیچ وجه به آنها نگویید که بچه شان نبایست این یا آن کار را می کرد. بهتر است به او بگویید که چه اتفاقی افتاده و بگذارید خودش عکس العمل نشان دهد.

نخست کاملا بی طرفانه وضعیت را برایش توضیح دهد و این که چه اتفاقی افتاده است:«پسر شما به پسر من گفت خنگِ ِ احمق. گفتم در جریان باشید.» بعد کمی صبر کنید ببینید چه کار می کند. در اکثر موارد پدر یا مادر این بچه درباره آنچه گفته با او صحبت خواهد کرد و کار شما هم تمام خواهد شد.

با این همه، والدین معدودی هستند که وقتی به آنها می گویید بچه شان رفتار نامناسبی داشته، بلافاصله حالت تدافعی پیدا می کنند. اگر چنین اتفاقی افتاد، بهترین کار این است که سعی کنید عکس العملی توأم با خشم و عصبانیت بروز ندهید و به سادگی رفتار بی طرفانه ای نشان دهید و مثلا بگویید:«فکر کردم دوست دارید داستان را بدانید.» در صورت امکان، بهتر است فرزند تان را از این شرایط دور کنید.

سبد خرید