خانواده شوهرم تو همه کارامو‌ن دخالت میکنن

با خانواده شوهرم توی یه ساختمان زندگی میکنیم و خیلی رو خونوادش تعصبیه و خیلی بهشون احترام میزاره و اونا هم از اعتماد سواستفاده میکنن تو همه کارامون میخان دخالت کنن و این قضیه خیلی اذیتم میکنه

باید چیکار کنم؟

روانشناس رابطه گفت:
سلام عزیزم این نکات رو رعایت کن:

حد و مرزهای محترمانه داشته باش
با شوهرتان توافق کنید که حریم خصوصی در زندگیتان داشته باشید و حد مرزهایی محترمانه با خانواده شوهرتان ایجاد کنید. از شوهرتان بخواهید که ساعتی در طول روز را به تنهایی سپری کنید. در مورد نیازها و خواسته هایتان محترمانه صحبت کنید به طوری که احساس نکند به خانواده اش توهین شده .

قاطع باش
قاطعانه روی مواضع خودتان بایستید. اگر مخالف چیزی هستید نظرتان را قاطعانه و محترمانه بیان کنید. قاطع بودن به معنی پرخاشگری نیست بلکه به این معنی است که روی مواضعتان درست فکر کرده اید و برنامه ریزی دارید.

دعوا درست نکن
هیچ گاه شروع کننده دعوا نباشید و اگر جر و بحثی پیش آمد آن را ادامه ندهید و سعی کنید بعدا که فضا آرام شد نظرتان را بیان کنید.
سبد خرید