بچه‌م ازم متنفره

من با دخترم که ۱۴ سال دارد مشکل دارم به حرفهای من گوش نمیکند ورفتارهای بدی با من دارد نصیحت هایم را نمی پذیرد و گاها احساس تنفر دارد از من لطفا راهنماییم کنید من باید چکار کنم تا اعتمادش را جلب کنم؟

روانشناس کودک گفت:
سلام عزیزم
بی قید و شرط عشق خود را ابراز کنید
حتی اگر فرزندتان گفت که از شما متنفر است، زمان خوبی است تا دوباره تأیید کنید که او را بدون قید و شرط دوست دارید.
بله، می دانیم که پاسخ دادن به همان کلمات نفرت انگیز آسان تر است اما، اصلا خوب نیست. از فرصت استفاده کنید و به او نشان دهید که حتی اگر بین شما اختلاف یا مشاجره ای در جریان باشد، عشق شما به آنها تغییر نمی کند.
سبد خرید