بچه دوم بیارم؟

 من دخترم ۱۷ ماهشه الان تازه فهمیدم دوباره باردارم از سقط کردن هم میترسم اگ به دنیاش بیارم رو روان دخترم اثر میزاره؟ یا تو بزرگ کردن و تربیتشون دچار مشکل میشم؟

مامان مهرسانا گفت:
نه عزیزم سقط چیه بیار حتما واسه بچه دوم هرکس یه نظر داره ولی همه میگن فقط به شرایط خودت بستگی داره ولی الان که بارداری بیار حتما
سبد خرید