دخترم خیلی بی ادبه

دختر من هنوز۱۰سالش پرنشده ولی خیلی دخترپروبی ادب هستش به همه توهین میکنه همش فکرهای منفی میکنه این دزده اون دزده فوش میده دست بزن داره حرف زیادمیزنه نسنجیده حرف میزنه خودشوپیش دیگران خوب جلوه میده ولی برای خانواده ش دل نمیسوزنه یک سره جیغ میکشه ازهمون دوران کودکیش همین طوربودفقط تا۳سال اول آرام بود

چیکار کنم بنظرتون؟

سبد خرید