درباره ما

خانه | درباره ما

درباره مهدکودک لبخند

نظام آموزشی در جهت تقویت زمینه های بالقوه ی خلاقیت، نقش مهمی ایفا می کند. یک از مسیرهای ساخت این زمینه، به کارگیری روش های تدریس خلاقیت زاست. یکی از روش های تقویت روحیه ی خلاق در فراگیرندگان، بارش فکری یا مغزی است. هدف: هدف آموزش از طریق بارش فکری...
الگوی آموزشی ما
+50K

دوره آموزشی

+20K

ساعت آموزش

+5K

دانشجو

+5

برگزیده مردمی
بهترین مهدکودک تهران

سبد خرید